PM&B
 O nás
 Produkty
 Dot Marking
 Služby
 Kontakt
 Iné

O nás
Vstup Slovenska do štruktúr Európskej únie zabezpečil slovenským výrobcom a producentom výrazne sa etablovať na trhoch doposiaľ prístupných vybraným korporáciám, ktoré spĺňali prísne kritériá kvality, cenovú konkurencieschopnosť a variabilitu produktov.

Doposiaľ mnoho slovenských subjektov vyrábajúcich kvalitné a konkurencieschopné produkty nieje efektívne schopných svoje portfólio adekvátne presadiť na trhoch Európskej únie a jej okolia. Dôvodov je mnoho avšak jedným z najzávažnejších a na trhoch sveta najdôležitejším je schopnosť svoje produkty náležite označiť. U mnohých producentov prevláda milný názor, že označovanie produktov je len vedľajším a nie podstatným článkom ich výroby. Samotné označenie riešia v rámci minimálnych investícií, čo sa odzrkadľuje hlavne na vzťahoch s koncovým zákazníkom, ktorý má vo väčšine prípadov problém identifikovať podstatné informácie potrebné pre ďalšie spracovanie resp. distribúciu. Priemyselné značenie má svoje miesto v každom odvetví nášho hospodárstva a bežného života /strojárstvo, potravinárstvo, údržba, drevospracujúci priemysel, spracovanie drahých kovov, spracovanie kameňa, gumy, plastov atď/.

Podstatným krokom, ktorý však v poslednom období po našom vstupe do štruktúr Európskej únie urobilo mnoho slovenských producentov je skutočnosť, že investujú do priemyselného značenia svojho portfólia a značenie prevádzajú priamo. Z ekonomického hľadiska je to veľmi efektívne pretože samotným nákupom značiacich technológií odbúravajú logistické problémy, vysoké finančné náklady spojené s kooperáciami a sú schopný kedykoľvek pružne reagovať na nové zákazky a tieto efektívne realizovať. Technológie priemyselného značenia sú postavené na jednoduchom, intuitívnom ovládaní pri vysokej kvalite a schopnosti pokryť produkciu od malosériovej až po veľkosériovú, skladové hospodárstvo, hospodárstvo s HIM a MTZ.

Podstatnou súčasťou výroby, do ktorej značiace technológie zasahujú priamo je aj samotná kontrola kvality a spätnej identifikácie v neželaných prípadoch reklamácií a pokusoch o neopodstatnené reklamácie. V najhorších prípadoch pri pokusoch o reklamácie produktov, ktoré sú zhodné s Vašimi avšak z Vašej produkcie nepochádzajú. Naše technológie zachraňujú miliónové náklady spojené s odstraňovaním dôsledkov podcenenej kvalitnej výstupnej kontroly ale aj kontoly počas výrobného procesu. U predajcov nájdete rôzne technológie značenia pričom väčšina z nich ponúka technológie, kde ich ceny niesú adekvátne ich užitočnej hodnote. Naša spoločnosť ponúka produkty prvotriednej kvality, ktoré sú určené predovšetkým na prácu. Kvalitné, efektívne pritom cenovo dostupné riešenia priemyselného značenia od A po Z, odolávajúce ťažkým priemyselným podmienkam a ovládateľné ktorýmkoľvek operátorom vo výrobe. Bezplatnými konzultáciami a osobným prístupom ku každému problému so značením sme sa k Vám priblížili tak ako doposiaľ žiaden z producentov a predajcov technológií priemyselného značenia. Sme radi, že spolupráca s nami Vám spôsobuje radosť a zisťujete, že s nami to skutočne funguje.


© 2005 PM&B s.r.o.